Så mycket kan du spara med rätt luftvärmepump.

Det är välkänt att du kan spara pengar med en luftvärmepump. Och nu kommer ännu mer effektiva pumpar ut på marknaden. – Smartare mjukvara sänker dina kostnader ytterligare.

Sverige har haft flera år med höga elpriser. Inte minst villaägarna känner av trycket, och den stora kostnaden är uppvärmningen. Därför söker många efter bättre lösningar för att värma upp bostaden. Energimyndigheten har tidigare slagit fast att det finns möjlighet att spara upp till 70 procent om du överger en gammal uppvärmningsteknik till förmån för en luftvärmepump. Allt beror förstås på hur du bor och var du bor. Men det handlar om många tusenlappar varje år om du går från exempelvis direktverkande el.

”Nya generationens pumpar sparar ännu mer”

Smart mjukvara
Förbättrade funktioner för exempelvis nattläge gör att pumpen sänker temperaturen på natten. I apparna får du också allt fler alternativ för att programmera din pump

Avfrostning
Fler maskiner frostar av vid behov och inte bara enligt schema, vilket gör att pumpen fungerar bättre vintertid.

Hur stor besparingen blir för just ditt hus beror på flera faktorer:

  1. Vilket värmesystem har du idag? Är ditt hus välisolerat. Bättre isolering gör att mer värme behålls i huskroppen och pumpen behöver därför inte jobba lika mycket.
  2. Husets storlek och hur är det planerat?
  3. Var bor du – längre söderut ger mer möjlighet till besparing.

Hur snabbt kan investeringen i en luftvärmepump betala sig? I många fall redan inom ett år. Och ju högre elpriser som väntar, desto kortare blir återbetalningstiden.

Luftvärmepump hos oss – enklare kan det inte bli!

  1. Kontakta oss för ett gratis hembesök och oberoende råd om vilken typ av pump som passar för ditt hus.
  2. Offert. Vi tar fram en offert skräddarsydd för dina behov. En standardinstallation före rotavdrag kostar efter ROT ca 5250 kr*
  3. Installation. Våra egna certifierade montörer garanterar att installationen utförs på ett korrekt sätt. Luftvärmepumpen är relativt enkel att installera. Det behöver varken grävas eller borras på tomten och det brukar oftast gå på en dag.

Elon KöksCentrum installerar hundratals luftvärmepumpar varje år.

”Allt detta har gett oss ovärderlig kunskap, något som gör att vi kan lova dig en trygg och hållbar installation för din nya luftvärmepump. Vi finns nära dig och hjälper dig med allt – från rådgivning, ROT-avdraget, hela vägen till färdig installation av våra egna certifierade installatörer.”

”Våra certifierade montörer ger dig en trygg och hållbar installation!”

Så fungerar en (luft)värmepump

Det här är en teknisk beskrivning för dig som är extra teknikintresserad. En värmepump använder el för att driva kompressorn. Värmen levereras via en köldbärare från en värmekälla med låg temperatur. I förångaren är trycket lågt, där förångas ett köldmedium vid låg temperatur. Det förångade köldmediet komprimeras till kondensorns högre tryck med hjälp av kompressorn. I kondensorn avges värme via en värmebärare till exempelvis värmesystemet i ett hus. Köldmediet övergår då till vätskeform och återförs sedan via en expansionsventil till förångaren. Och så börjar processen om igen.

Indirekt/direkt förångning: Vid indirekt förångning cirkulerar köldbäraren genom värmekällan och avger den upptagna värmen till förångaren. Värmekällan kan vara luft, mark, berg eller vatten. Utelufts-, frånlufts- eller grundvattenvärmepumpar saknar köldbärarkrets, och luften eller grundvattnet leds direkt igenom förångaren.

Köldmedium: Köldmediet cirkulerar i värmepumpskretsen där förångningen sker vid lågt tryck och låg temperatur och kondenserar vid högt tryck och hög temperatur. Ett vanligt köldmedel för värmepumpar är 407C med en kokpunkt på cirka -40 grader vid atmosfäriskt tryck.

Stort sortiment med 5 års garanti!

Fler fördelar med luftvärmepump

Lågtemperaturläge
Lågtempvärme/underhållsvärme är en idealisk funktion för exempelvis garage, eller för fritidshus som inte nyttjas året om. Underhållsvärmen skyddar byggnaden från frys- och fuktskador under de perioder då du inte är på plats och dessutom går det mycket fortare att värma upp huset när det väl är dags. Även om du inte har behov av underhållsvärme när du köper din luftvärmepump kan det ändå vara bra att välja en modell som har den funktionen, om behovet uppstår i framtiden.

 

Svalka på sommaren
Heta sommardagar kan du njuta av härlig svalka med hjälp av din luftvärmepump. Ställ in maskinen på kylning så förvandlas den till en effektiv aircondition för ditt hus och fixar ett behagligt klimat. Att använda värmepumpen för kyla är dessutom inte dyrare än när du använder den för att värma huset.

Glöm inte ROT-avdraget

När monteringen utförs av en certifierad installatör så går det utmärkt att göra ROT-avdrag för arbetet, vilket gör investeringen ännu mera lönsam. 30 procent av arbetskostnaden dras direkt från fakturan. Du behöver inte ansöka om ROT själv, det gör istället den som utfört arbetet. På skatteverket.se kan du läsa mer om hur ROT fungerar.

Luftvärmepumps-kontakt