Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter
Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar eventuella personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med dina kontakter med oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina personuppgifter
KöksCentrum Södra AB, Bergavägen 8, 254 66 Helsingborg, org. nr. 556140-2230 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inhämtas och behandlas.

Vilka personuppgifter samlas in?
När du besöker vår hemsida, kontaktar oss via hemsidan eller besöker våra butikers individuella Facebooksidor samlar vi in dina personuppgifter såsom eventuella frågeställningar rörande produkter och priser, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Insamlad användardata
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats och uppgifter om besök på vår webbplats inklusive uppgifter om din dator eller enhet, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare samlas in i syfte att förhindra bedrägerier och för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden baserat på geografisk plats.

Ditt samtycke gäller för följande domän: kokscentrum.com

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter och användardata används enligt nedan.

  • För att hindra dataintrång och missbruk av våra tjänster.
  • För att fullgöra företagets skyldighet enligt lag; avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
  • För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från oss och inte är registrerade som våra kunder.
  • För att göra uppdateringar av tjänster och produkter samt optimera den tekniska funktionaliteten i våra system.
  • För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post och post.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som vi har samlat in via hemsidan.

Dela dina uppgifter
Vi delar aldrig den information som du lämnat via vår hemsida till tredje part.

Information som samlas in efter samtycke
Om du inte är kund men besöker kokscentrum.com kommer vi att inhämta samtycke från dig innan vi gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar vi så länge informationen är relevant, men raderar historisk information löpande, 5 år från tidpunkten för insamlandet. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då senast inom max 3 månader.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte KöksCentrum Södra AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter används inte för marknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig direkt till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss
Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss!